Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi

19 czerwca 2018 / autor: Administrator User / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Informacja tel.: +48 222 500 118
Fax: +48 22 623 27 50, 623 27 51
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

adres strony www: https://www.minrol.gov.pl

       

Więcej informacji kontaktowych dotyczących Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764, z poźn. zm.), informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MRiRW, bądź na stronie internetowej MRiRW www.minrol.gov.pl, można otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej (lub w innej preferowanej formie).

Polityka przetwarzania danych osobowych