Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Audyt i kontrole

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Audyt i kontrole

OGŁOSZENIA

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 31.07.2015 r. z kontroli w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 29.07.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 7.07.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 25.06.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 19.05.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 29.04.2015 r. z kontroli w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 16.04.2015 r. z kontroli w Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 16.04.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 4.03.2015 r. z kontroli w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli