Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia pokontrolne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienia pokontrolne

OGŁOSZENIA

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 15.05.2017 r. z kontroli w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 20.04.2017 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 19.04.2017 r. z kontroli w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 28.03.2017 r. z kontroli w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 10.03.2017 r. z kontroli w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Strategii, Analiz i Rozwoju.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 7.03.2017 r. z kontroli w Lubelskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 31.01.2017 r. z kontroli w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 12.01.2017 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 4.01.2017 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 27.12.2016 r. z kontroli w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Płatności Bezpośrednich.