Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia pokontrolne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienia pokontrolne

OGŁOSZENIA

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 21.12.2016 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 20.12.2016 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 19.07.2016 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 5.07.2016 r. z kontroli w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Finansów.

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 15.06.2016 r. z kontroli w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

18 września 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 4.04.2016 r. z kontroli w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 31.07.2015 r. z kontroli w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 29.07.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 7.07.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 25.06.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej