Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia pokontrolne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienia pokontrolne

OGŁOSZENIA

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 19.05.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 29.04.2015 r. z kontroli w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 16.04.2015 r. z kontroli w Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 16.04.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 4.03.2015 r. z kontroli w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 4.03.2015 r. z kontroli w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Hodowli i Ochrony Roślin

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 24.02.2015 r. z kontroli w Łódzkim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 5.02.2015 r. z kontroli w Polskim Klubie Wyścigów Konnych w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 30.01.2015 r. z kontroli w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 12.01.2015 r. z kontroli w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Hodowli i Ochrony Roślin