Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia pokontrolne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienia pokontrolne

OGŁOSZENIA

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 18.04.2014 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 09.04.2014 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przeprowadzonej przez Biuro Kontrolioraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 24.03.2014 r. z kontroli w Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 13.03.2014 r. z kontroli w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 11.03.2014 r. z kontroli w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

14 marca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 27.01.2014 r. z kontroli w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

14 marca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 7.01.2014 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

29 maja 2013

Wystąpienie pokontrolne

z 24.05.2013 r. z kontroli w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli, Biuro Ministra i Departament Finansów