Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Audyt i kontrole

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Audyt i kontrole

OGŁOSZENIA

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 4.03.2015 r. z kontroli w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Hodowli i Ochrony Roślin

26 października 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 24.02.2015 r. z kontroli w Łódzkim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 5.02.2015 r. z kontroli w Polskim Klubie Wyścigów Konnych w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 30.01.2015 r. z kontroli w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 12.01.2015 r. z kontroli w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Hodowli i Ochrony Roślin

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 9.01.2015 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

17 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne

z 3.12.2014 r. z kontroli w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

13 października 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 22.09.2014 r. z kontroli w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

13 października 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 26.08.2014 r. z kontroli w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

13 października 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 14.08.2014 r. z kontroli w Lubelskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli