Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Audyt i kontrole

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Audyt i kontrole

OGŁOSZENIA

13 października 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 10.07.2014 r. z kontroli w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

10 lipca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 11.06.2014 r. z kontroli w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

10 lipca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 4.06.2014 r. z kontroli w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

10 lipca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 9.06.2014 r. z kontroli w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

10 lipca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 28.05.2014 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 18.04.2014 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 09.04.2014 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przeprowadzonej przez Biuro Kontrolioraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 24.03.2014 r. z kontroli w Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 13.03.2014 r. z kontroli w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli

11 czerwca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 11.03.2014 r. z kontroli w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki