Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Audyt i kontrole

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Audyt i kontrole

OGŁOSZENIA

14 marca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 27.01.2014 r. z kontroli w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

14 marca 2014

Wystąpienie pokontrolne

z 7.01.2014 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym przeprowadzonej przez Biuro Kontroli oraz Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

29 maja 2013

Wystąpienie pokontrolne

z 24.05.2013 r. z kontroli w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli, Biuro Ministra i Departament Finansów