Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Doradztwo rolnicze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Doradztwo rolnicze
24 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

12.05.2017 r.
Kalendarz imprez promocyjnych w jednostkach doradztwa rolniczego w 2017 r.

*****

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 pobierz plik .pdf 27 KB

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

 pobierz plik .pdf 57 KB

Opracowanie pt.: Standardy świadczenia usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym pakiety usług doradczych oraz wymogi, dotyczące dokumentowania wykonanej pracy doradczej”

 pobierz plik .pdf 219 KB     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.09.2014 12:14:49 Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2017 09:43:02 Statystyka strony: - odsłon