Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Doradztwo rolnicze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Doradztwo rolnicze
24 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
Kujawsko-Pomorski ODR
Lubelski ODR w Końskowoli 
Lubuski ODR w Kalsku 
Łódzki ODR w Bartoszewicach 
Małopolski ODR w Karniowicach 
Mazowiecki ODR w Warszawie 
Opolski ODR w Łosiowie 
Podkarpacki ODR w Boguchwale 
Podlaski ODR w Szepietowie 
Pomorski ODR w Lubaniu 
Śląski ODR w Częstochowie 
Świętokrzyski ODR w Modliszewicach 
Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie 
Wielkopolski ODR w Poznaniu 
Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

*****

13.04.2018 r.
Kalendarz imprez promocyjnych w jednostkach doradztwa rolniczego w 2018 r.

*****

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 711)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 pobierz plik .pdf 27 KB

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

 pobierz plik .pdf 57 KB

Opracowanie pt.: Standardy świadczenia usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym pakiety usług doradczych oraz wymogi, dotyczące dokumentowania wykonanej pracy doradczej”

 pobierz plik .pdf 219 KB     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.09.2014 12:14:49 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 09:54:35 Statystyka strony: - odsłon