Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotacje dla szkół rolniczych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje dla szkół rolniczych
30 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

2017 r.

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy materialnej dla szkół, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie praktycznej nauki zawodu w 2017 r.

 (21.03.2017 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu

 (21.03.2017 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w 2017 r.

 (07.06.2017 r.)

2016 r.

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy materialnej dla szkół, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie praktycznej nauki zawodu w 2016 r.

 (04.04.2016 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu

 (04.04.2016 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w 2016 r.

 (29.07.2016 r.)

Wykaz udzielonych w 2016 r. dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu

(01.03.2017 r.)

2015 r.

Wzór porozumienia między jednostką samorządu terytorialnego a szkołą

 (15.07.2015 r.)

Wzór rozliczenia dotacji celowej

 (15.07.2015 r.)

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy materialnej dla szkół, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie praktycznej nauki zawodu w 2015 r.

 (10.04.2015 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu

 (10.04.2015 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w 2015 r.

 (02.06.2015 r.)

Wykaz udzielonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacji celowych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.

 (19.01.2016 r.)

2014 r.

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy materialnej dla szkół, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie praktycznej nauki zawodu w 2014 r.

 (18.03.2014 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole

 (18.03.2014 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w 2014 r.

 (11.06.2014 r.)

Wykaz udzielonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacji celowych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r.

 (26.01.2015 r.)

2013 r.

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy materialnej dla szkół, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie praktycznej nauki zawodów 2013 r.

 pobierz plik .pdf 86 KB

(11.04.2013 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole

 pobierz plik .rtf 110 KB

(11.04.2013 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w 2013 r.

 pobierz plik .pdf 86 KB

(06.06.2013 r.)

Wykaz udzielonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacji celowych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.

 pobierz plik .pdf 77 KB

(09.01.2014 r.)

2012 r.

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2012 r.pomocy materialnej dla szkół rolniczych w zakresie praktycznej nauki zawodu

 pobierz plik .pdf 84 KB

(24.04.2012 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi lub sprzętu niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole

 pobierz plik .rtf 57 KB

(24.04.2012 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w 2012 r.

 pobierz plik .pdf 100 KB

(22.06.2012 r.)

Wykaz udzielonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacji celowych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r.

 pobierz plik .pdf 80 KB

(16.01.2013 r.)

2011 r.

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 r.pomocy materialnej dla szkół rolniczych w zakresie praktycznej nauki zawodu

 pobierz plik .pdf 83 KB

(19.05.2011 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi lub sprzętu niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole

 pobierz plik .rtf 55 KB

(19.05.2011 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki rolnicze o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi lub sprzętu niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole w 2011 r.

 pobierz plik .pdf 44 KB

(06.07.2011 r.)

Wykaz udzielonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 r.dotacji celowych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkołach lub placówkach rolniczych (część 32, dział 801, rozdział 80195 § 2120)

 pobierz plik .pdf 75 KB

(18.01.2012 r.)

2010 r.

Zasady udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2010 r.pomocy materialnej dla szkół i placówek kształcących w zawodach, dla których właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, w zakresie zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego

 pobierz plik .pdf 86 KB

(23.04.2010 r.)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej

 pobierz plik .rtf 97 KB

(23.04.2010 r.)

Informacja o wyborze wniosków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły i placówki rolnicze o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów – pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w 2010 r.

 pobierz plik .pdf 56 KB

(09.06.2010 r.)

Wykaz udzielonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2010 r.dotacji celowych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkołach lub placówkach rolniczych (część 32, dział 801, rozdział 80195 § 2120)

 pobierz plik .pdf 198 KB

(10.01.2011 r.)

          

Informacja na temat zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2007 r. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową szkołom i placówkom kształcącym w zawodach rolniczych

 pobierz plik .pdf 137 KB

(29.04.2008 r.)

Informacja na temat zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2006 r. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową szkołom i placówkom kształcącym w zawodach rolniczych

 pobierz plik .pdf 83 KB

(08.02.2007 r.)

Informacja na temat zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2005 r. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową szkołom i placówkom kształcącym w zawodach rolniczych

 pobierz plik .pdf 129 KB

(13.01.2006 r.)

        

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.09.2014 13:08:18 Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2017 09:40:07 Statystyka strony: - odsłon