Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
20 lipca 2009 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2170)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. z 2016 r., poz. 2304)

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji zarządzającej funduszu promocji

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122)

05.12.2017 r.

Członkowie komisji zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych – kadencja na lata 2017-2021

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.07.2009 09:34:14 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2017 12:56:22 Statystyka strony: - odsłon