Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Płatności bezpośrednie (System IACS)

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Płatności bezpośrednie (System IACS)
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Płatności bezpośrednie
System IACS

Informacje ogólne
        
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 3508/92, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE) jest zobowiązane do stworzenia własnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK, ang. Integrated Administration and Control System - IACS) w celu właściwego administrowania płatnościami finansowanymi ze źródeł unijnych w ramach Wspólnej Polityko Rolnej (WPR). Podstawowym zadaniem systemu jest zarządzanie płatnościami (dystrybucja i kontrola pomocy udzielanej rolnikom). Dodatkowo bazy danych Systemu mogą być źródłem informacji o sektorze rolnym państwa.
ZSZiK wprowadzany w poszczególnych krajach członkowskich od 1993 roku, był początkowo oparty o podstawowe (analogowe) rejestry i klasyczne metody kontroli. Wraz z postępem technologicznym, władze Unii Europejskiej (UE) sukcesywnie wprowadzały poprawki do poszczególnych aktów prawnych, mając wzgląd na możliwie najszersze wykorzystanie technologii informatycznych.
W Polsce budowę powyższego systemu powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Polska zdecydowała, że w okresie przejściowym (trwającym w latach 2004-2006 z możliwością jego przedłużenia maksymalnie do 2008 roku) podstawową częścią pomocy będzie tzw. Jednolitą Płatność Obszarową (JPO, ang. Single Area Payment Scheme - SAPS). Dodatkowo Polska wynegocjowała możliwość zwiększenia pomocy o zastosowanie tzw. Uzupełniających Krajowych Płatności Bezpośrednich (ang. Complementary National Direct Payments – CNDP).
Zgodnie z kierunkiem reformy płatności bezpośrednich w UE, w Polsce JPO będzie oddzielona (ang. decoupled) a więc niezależna od ilości produkowanej żywności lub liczby posiadanych zwierząt (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) jest odrębną aplikacją współpracującą z systemem ZSZiK). Jako element promocji i wsparcia tzw. rolnictwa zrównoważonego JPO będzie przysługiwać do gruntów utrzymanych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, której wymogi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie określenia minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. Nr 65, poz. 600).
Uzupełniająca Krajowa Płatność Bezpośrednia zostanie rozdzielona między te sektory, które odgrywają istotną rolę w polskim rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich w taki sposób, aby nie kolidowały z interesem Wspólnej Polityki Rolnej. Przysługiwać będzie do gruntów, na których są uprawiane chmiel, tytoń, ziemniaki przeznaczone na produkcję skrobi (art. 2, ust. 3, pkt 2 Ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych - Dz.U. Nr 6, poz. 40) oraz rośliny wymienione w wydawanym corocznie Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi.

Więcej informacji na temat płatności bezpośrednich

             

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 13:52:52 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2014 13:07:21 Statystyka strony: - odsłon