Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

System Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS)

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

System Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS)
24 sierpnia 2016 / autor: Rafał Lalik / - odsłon

System zarządzania wnioskami dotyczącymi środków ochrony roślin - Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS)

PPPAMS jest opracowanym przez Komisję Europejską, elektronicznym systemem mającym na celu wspieranie procesu rozpatrywania wniosków w sprawach dotyczących wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

System nie umożliwia fizycznego przedkładania wniosków do poszczególnych państw członkowskich, lecz pozwala na wprowadzenie do systemu informacji o złożonym wniosku, a w dalszym etapie śledzenie postępów w jego rozpatrywaniu. Po zakończeniu procesu rozpatrywania wniosku, zezwolenia udzielane przez państwa członkowskie są przechowywane w systemie i udostępniane za pośrednictwem bazy danych.

Głównymi celami PPPAMS są:

-        harmonizacja pomiędzy państwami członkowskimi wymogów formalnych dotyczących wniosków w sprawach rejestracji środków ochrony roślin,

-        usprawnienie procesu zarządzania wnioskami,

-        dostarczania wnioskodawcom aktualnych informacji dotyczących statusu rozpatrywanych wniosków,

-        usprawnienie procesu wzajemnego uznawania zezwoleń dla środków ochrony roślin pomiędzy państwami członkowskimi,

-        dostarczanie informacji o dopuszczonych lub wycofanych z obrotu środkach ochrony roślin.

Do systemu dostęp może uzyskać każdy wnioskodawca, szczegółowe wskazówki w tym zakresie, oraz materiały szkoleniowe dostępne są w serwisie internetowym Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/access_training/index_en.htm 

Pomocą w tym zakresie służyć mogą również materiały ze szkolenia zorganizowanego w dniu 2 lipca 2015 r. przez MRiRW

W przypadku wnioskodawców zrzeszonych w organizacjach (np. ECCA, ECPA, IBMA) dostęp do systemu udzielany jest danej organizacji przez służby Komisji Europejskiej, natomiast wnioskodawcom niezrzeszonym dostępu udzielana państwo członkowskie,
w którym siedzibę ma dany podmiot.

W chwili obecnej korzystanie z PPPAMS nie jest obowiązkowe, lecz rekomendowane. Korzystanie z systemu będzie obligatoryjne dopiero po wprowadzaniu obowiązku prawnego, tj. zmiany przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009.

Uwaga: System PPPAMS aktualnie podlega modyfikacjom w związku z czym informacje przedstawiane w materiałach informacyjnych i szkoleniowych mogą pomijać nowo wprowadzone funkcje systemu.

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.08.2016 14:30:09 Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 14:32:57 Statystyka strony: - odsłon