Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pszczelarstwo - rynek miodu

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Pszczelarstwo - rynek miodu
11 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

23.11.2017 r.
Materiał informacyjny dotyczący pszczelarstwa i rynku miodu przygotowany na konferencję pszczelarską w Częstochowie – listopad 2017 r.

Poprzez produkty gospodarki pasiecznej, pszczelarstwo powinno być postrzegane jako sektor o szerokich perspektywach i dużym znaczeniu gospodarczym. W celu upowszechnienia informacji dotyczących rynku miodu, poniżej zamieszczono:

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 lipca 2016 r.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/19

Dodatkowe informacje:
Departament Rynków Rolnych
Rynek Miodu
tel. 22 623 10 46
e-mail: jacek.parszewski@minrol.gov.pl

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 13:53:39 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2017 08:47:20 Statystyka strony: - odsłon