Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Turystyka na wsi - agroturystyka

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Turystyka na wsi - agroturystyka
25 lutego 2008 / autor: Administrator User / - odsłon

Tereny wiejskie w Polsce cechuje bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej. Rozwój ten w dużym stopniu uzależniony jest od zróżnicowania regionalnego, a przede wszystkim od atrakcyjności terenów.
Osoby decydujące się na wypoczynek na wsi biorą obecnie także pod uwagę czynniki mające wpływ na wybór miejsca wypoczynku, a mianowicie:

  • obszary o wysokich walorach przyrodniczych, umożliwiające prowadzenie obserwacji przyrodniczych połączonych z fotografowaniem, filmowaniem i plenerami malarskimi;
  • regiony, w których historycznie ukształtowały się cechy specyficzne, utrwalone
    w formie kultywowanych współcześnie tradycji rzemieślniczych – rzeźbiarstwo, garncarstwo, kowalstwo, bartnictwo, tkactwo itd.;
  • wypoczynek w gospodarstwie o profilu ekologicznym;
  • położenie gospodarstwa w gminach uzdrowiskowych – oferujących możliwość korzystania z zabiegów profesjonalnych w pobliskich zakładach leczniczych i równocześnie odpoczynek w gospodarstwie agroturystycznym w rodzinnej atmosferze, ciszy i spokoju, otwartości na przyjmowanie ludzi niepełnosprawnych
    i dzieci specjalnej troski;
  • możliwość udziału w polowaniach i biesiadach pozwalających poznawać smak tradycyjnych potraw i specyfikę kuchni regionalnej, bogactwo oferty kulturalnej i rekreacyjnej.

Na potrzeby prac resortu przyjęto, że agroturystyka obejmuje świadczenie usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych, a turystyka wiejska odnosi się natomiast do świadczenia usług turystycznych przez gospodarstwa domowe nieprowadzące działalności rolniczej na obszarach wiejskich.
W roku 1990 było tylko 590 gospodarstw agroturystycznych, w 1997 już 4 800, a w 2007 roku usługi agroturystyczne świadczone były przez ok. 8 790 kwater, z czego najwięcej znajdowało się w województwach małopolskim (1 590) i podkarpackim (1 074)*.
Tempo wzrostu bazy agroturystycznej nie jest już tak dynamiczne jak na początku lat dziewięćdziesiątych. Na obszarach wiejskich powstaje jednak bardzo dobry i zróżnicowany produkt turystyczny. Największym średniorocznym wykorzystaniem cieszą się gospodarstwa agroturystyczne o profilu ekologicznym.

*- Dane za 2007 rok uzyskane na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Turystyki.

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 25.02.2008 12:19:53 Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2008 13:36:09 Statystyka strony: - odsłon

OGŁOSZENIA archiwum