Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zabezpieczenie społeczne rolników

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zabezpieczenie społeczne rolników
16 kwietnia 2009 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

   

 1. Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji
 2. Relacje pomiędzy ubezpieczeniem w ZUS i KRUS w kontekście prawa do emerytury
   pobierz plik (.pdf 68 KB)
     
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków publicznych
   pobierz plik (.pdf 248 KB)
     
 4. Rehabilitacja lecznicza w KRUS
   pobierz plik (.pdf 57 KB)
     
 5. Zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 2013 r.
   pobierz plik (.pdf 61 KB)
     
 6. Zasady opłacania składek zdrowotnych rolników i domowników w 2014 r.
   pobierz plik (.pdf 66 KB)
     
 7. Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników (16.02.2012 r.)
   pobierz plik (.pdf 81 KB)
     
 8. Sołtysi pełniący obowiązki inkasentów podatku rolnego a obowiązek ubezpieczenia społecznego z tego tytułu
   pobierz plik (.pdf 29 KB)
     - Pismo do Związku Gmin Wiejskich ws. Sołtysów
   pobierz plik (.pdf 40 KB)
     
 9. Nowe kryteria dochodowe dotyczące przyznawania świadczeń socjalnych
   pobierz plik (.pdf 34 KB)
     
 10. Świadczenia przysługujące rolnikom tzw. dwuzawodowcom, zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
   pobierz plik (.pdf 45 KB)
     
 11. Instrumenty rynku pracy dla osób poszukujących pracy, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   pobierz plik (.pdf 163 KB)
     
 12. Instrumenty rynku pracy, przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dla osób ze statusem osoby bezrobotnej, w tym dla osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlegających ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek/domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe
 13. Zatrudnianie cudzoziemców przy pracach sezonowych, w tym uproszczona procedura dostępu do polskiego rynku pracy (tzw. procedura oświadczeniowa)
   pobierz plik (.pdf 157 KB)
Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.04.2009 11:21:21 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2017 10:45:18 Statystyka strony: - odsłon