Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Plany działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Plany działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
12 sierpnia 2015 / autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2018 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2018
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018

*****

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2017 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2017
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017

*****

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2016 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2016 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2016
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016

*****

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2015 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2015 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2015
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2015

*****

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2014 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2014
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2014

   

*****

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2013 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2013
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2013

     

*****

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2012 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2012
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012

*****

W związku z zaleceniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że „Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo” zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie późniejszym po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

*****

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2011 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2011
CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2011

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 12.08.2015 13:50:32 Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2017 10:08:30 Statystyka strony: - odsłon