Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Administracyjno-Budżetowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Administracyjno-Budżetowe
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

BIURO ADMINISTRACYJNO-BUDŻETOWE realizuje zadania dotyczące spraw finansowych, budżetowych, administracyjnych i obsługi technicznej w Ministerstwie oraz ochrony przeciwpożarowej, a także zapewnia administrowanie siecią teleinformatyczną.

Sekretariat: tel. 22 623 11 59, 22 623 12 74; fax: 22 623 17 38
e-mail: sekretariat.bab@minrol.gov.pl 

Telefon:

Dyrektor

Teresa Hernik

22 623 11 59

z-ca Dyrektora
ds. administracyjnych, płac i ubezpieczeń społecznych

Marcin Mauer

22 623 11 59

z-ca Dyrektora
ds. obsługi technicznej, zaopatrzenia i transportu

-----------

-----------

z-ca Dyrektora
ds. informatyzacji

Marek Słowikowski

22 623 12 74

         

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 14:57:52 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:17:25 Statystyka strony: - odsłon