Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Dyrektora Generalnego

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Dyrektora Generalnego
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO realizuje zadania związane z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników, organizacją Ministerstwa i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, udzielaniem zamówień publicznych, a także audytem wewnętrznym.

Sekretariat: tel. 22 623 18 31; fax: 22 623 12 56
e-mail: sekretariatbdg@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor
Zastępujący Dyrektora Generalnego

Rafał Michał Tomasik

22 623 20 60

z-ca Dyrektora
ds. osobowych i rozwoju zasobów ludzkich

Aneta Ziemba

22 623 20 59

z-ca Dyrektora
ds. organizacji i zamówień publicznych

-----------

----------

Struktura organizacyjna

Wydział
Spraw Osobowych

Naczelnik
Beata Kołodziejczyk

22 623 21 75

Wydział
Rozwoju Zasobów Ludzkich

Naczelnik
Iwona Grelowska

22 623 16 10

Wydział
Zamówień Publicznych

Naczelnik
Piotr Maciołek

22 623 20 00

Zespół
Organizacji

----------

-----------

Zespół
Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny kierujący Zespołem
Ilona Antczak

22 623 26 18

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:01:33 Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2016 13:42:56 Statystyka strony: - odsłon