Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Dyrektora Generalnego

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Dyrektora Generalnego
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO realizuje zadania związane z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników, organizacją Ministerstwa i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, udzielaniem zamówień publicznych, a także audytem wewnętrznym.

Sekretariat: tel. 22 623 18 31; fax: 22 623 12 56
e-mail: sekretariat.bdg@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor
Zastępująca Dyrektora Generalnego

Mariola Bożena Cichanowicz

22 623 18 31

z-ca Dyrektora
ds. osobowych i rozwoju zasobów ludzkich

Aneta Ziemba

22 623 20 59

z-ca Dyrektora
ds. organizacji i zamówień publicznych

Marek Piotr Adamiak

22 623 18 31

      

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:01:33 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:18:27 Statystyka strony: - odsłon