Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Pomocy Technicznej

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Pomocy Technicznej
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ wykonuje zadania związane z realizacją operacji pomocy technicznej w ramach, PROW 2014-2020, zadania Instytucji Zarządzającej dla PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 w ramach pomocy technicznej.

Sekretariat: tel. 22 623 16 37; fax: 22 623 21 44
e-mail: sekretariatbpt@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Krzysztof Rodzik

22 623 16 37

z-ca Dyrektora
ds. beneficjenta

Hanna Sawicka

22 623 16 37

z-ca Dyrektora
ds. Instytucji Zarządzającej

-----------

-----------

       

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:05:00 Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2018 08:42:56 Statystyka strony: - odsłon