Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Gospodarki Ziemią

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Gospodarki Ziemią
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT GOSPODARKI ZIEMIĄ realizuje zadania Ministra dotyczące gospodarki ziemią, wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych, planowania przestrzennego, ochrony gruntów rolnych, geodezji rolnej, klasyfikacji gruntów, melioracji i inżynierii wodnej, technicznych środków produkcji dla rolnictwa, kształtowania infrastruktury technicznej wsi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy na cele energetyczne, zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe oraz ewidencjonowania i kontroli ich wykorzystania, a także nadzoru nad Agencją Nieruchomości Rolnych nie objęte zakresem działania innych departamentów.

Sekretariat: tel. 22 623 18 41; fax: 22 623 23 05
e-mail: sekretariat.gz@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Justyna Matys

22 623 20 58

z-ca Dyrektora

Zbigniew Abramowicz

22 623 26 99

z-ca Dyrektora

Lidia Kostańska

22 623 15 17

z-ca Dyrektora

Jarosław Wiśniewski

22 623 22 87

       

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:09:41 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:24:01 Statystyka strony: - odsłon