Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Gospodarki Ziemią

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Gospodarki Ziemią
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT GOSPODARKI ZIEMIĄ realizuje zadania Ministra dotyczące gospodarki ziemią, wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych, planowania przestrzennego, ochrony gruntów rolnych, geodezji rolnej, klasyfikacji gruntów, melioracji i inżynierii wodnej, technicznych środków produkcji dla rolnictwa, kształtowania infrastruktury technicznej wsi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy na cele energetyczne, zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe oraz ewidencjonowania i kontroli ich wykorzystania, a także nadzoru nad Agencją Nieruchomości Rolnych nie objęte zakresem działania innych departamentów.

Sekretariat: tel. 22 623 18 41; fax: 22 623 23 05
e-mail: sekretariat.gz@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Justyna Matys

22 623 20 58

z-ca Dyrektora

Zbigniew Abramowicz

22 623 26 99

z-ca Dyrektora

Lidia Kostańska

22 623 15 17

z-ca Dyrektora

Jarosław Wiśniewski

22 623 22 87

Struktura organizacyjna

Wydział
Geodezji i Klasyfikacji Gruntów

Naczelnik
Robert Kowalczyk

22 623 13 85

Wydział
Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej

Naczelnik
Agnieszka Zdanowicz

22 623 15 63

Wydział
Melioracji i Energii Odnawialnych

Naczelnik
Barbara Lewandowska

22 623 12 40

Wydział
Rewindykacji

Naczelnik
Adam Michałowski

22 623 14 00

Wydział
Kształtowania Ustroju Rolnego

Naczelnik
Mariusz Drozdowski

22 623 15 64

Wydział
Orzecznictwa

Naczelnik
Artur Kubaj

22 623 13 40

Wydział
Infrastruktury Technicznej i Techniki Rolniczej

Naczelnik
Kornelia Kozak-Matysiak

22 623 27 82

Wydział
Postępowań Rejestrowych

Naczelnik
Barbara Pachucka

22 623 21 50

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:09:41 Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2017 09:32:00 Statystyka strony: - odsłon