Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Hodowli i Ochrony Roślin
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN realizuje zadania Ministra dotyczące hodowli roślin i nasiennictwa, nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin, rejestracji środków ochrony roślin, nawożenia i oceny wpływu na środowisko glebowo-wodne, rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, jakości zdrowotnej materiału biologicznego, ochrony zasobów genowych, roślin zmodyfikowanych genetycznie oraz rolnictwa ekologicznego.

Sekretariat: tel. 22 623 21 51; fax: 22 623 17 81
e-mail: sekretariat.hor@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Bogusław Rzeźnicki

22 623 27 10

z-ca Dyrektora
ds. ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

Krzysztof Kielak

22 623 10 17

z-ca Dyrektora
ds. hodowli roślin i nawożenia

Krzysztof Smaczyński

22 623 25 54

Struktura organizacyjna

Wydział
Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Naczelnik
Wojciech Hałdaś

22 623 24 60

Wydział
Kwarantanny i Ochrony Roślin

Naczelnik
Marta Jasińska-Kiełek

22 623 13 14

Wydział
Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin

Naczelnik
Katarzyna Prugar

22 623 21 04

Wydział
Oceny Wpływu Nawożenia na Środowisko Glebowo-Wodne

Naczelnik
Monika Zabrzeńska-Chaterera

22 623 27 91

Wydział
Obsługi Wniosków

Naczelnik
Przemysław Kiełek

22 623 10 21

Wydział
Oceny Środków Ochrony Roślin

Naczelnik
Małgorzata Flaszka

22 623 20 78

Wydział
Obrotu Środkami Ochrony Roślin

Naczelnik
Marcin Bieliński-Biliński

22 623 10 20

Wydział
Rolnictwa Ekologicznego

Naczelnik
Michał Rzytki

22 623 10 52

Wydział
Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych

Naczelnik
Małgorzata Woźniak

22 623 23 36

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:10:20 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2015 08:46:56 Statystyka strony: - odsłon