Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Promocji i Jakości Żywności

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Promocji i Jakości Żywności
01 czerwca 2018 / autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

DEPARTAMENT PROMOCJI I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI realizuje zadania Ministra dotyczące informacji i promocji dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych, statystyki rolnej, rolniczej informacji rynkowej, jakości handlowej żywności, normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz rolnictwa ekologicznego, a także podległości Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie objęte zakresem działania innych departamentów.

Sekretariat: tel. 22 623 16 32
e-mail:

Telefon:

Dyrektor

Elwira Zdrodowska

22 623 16 32

z-ca Dyrektora
ds. informacji rynkowej i statystyki rolnej oraz wsparcia mechanizmów promocji

Agnieszka Czubak

22 623 17 16

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 01.06.2018 13:29:23 Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2018 10:39:52 Statystyka strony: - odsłon