Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH realizuje zadania Ministra w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie objęte zakresem działania innych departamentów.

Sekretariat: tel. 22 623 18 42; fax: 22 623 20 51
e-mail: sekretariat.row@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Dariusz Nieć

22 623 18 42

z-ca Dyrektora
ds. rozwoju terytorialnego, procedur i koordynacji kontroli oraz finansów

Joanna Gierulska

22 623 16 65

z-ca Dyrektora
ds. rozwoju gospodarstw, rozwoju przedsiębiorczości, transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz konsolidacji producentów rolnych

Mieczysław Paradowski

22 623 25 55

z-ca Dyrektora
ds. zadań horyzontalnych Instytucji Zarządzającej, monitoringu i ewaluacji oraz komunikacji i współpracy międzynarodowej

Paweł Ściański

22 623 17 95

     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:10:56 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:44:54 Statystyka strony: - odsłon