Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH realizuje zadania Ministra w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie objęte zakresem działania innych departamentów.

Sekretariat: tel. 22 623 18 42; fax: 22 623 20 51
e-mail: sekretariat.row@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Dariusz Nieć

22 623 18 42

z-ca Dyrektora
ds. rozwoju terytorialnego, procedur i koordynacji kontroli oraz finansów

Joanna Gierulska

22 623 16 65

z-ca Dyrektora
ds. rozwoju gospodarstw, rozwoju przedsiębiorczości, transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz konsolidacji producentów rolnych

Mieczysław Paradowski

22 623 25 55

z-ca Dyrektora
ds. zadań horyzontalnych Instytucji Zarządzającej, monitoringu i ewaluacji oraz komunikacji i współpracy międzynarodowej

Paweł Ściański

22 623 17 95

Struktura organizacyjna

Wydział
Rozwoju Gospodarstw

Naczelnik
Magdalena Matejkowska

22 623 25 27

Wydział
Rozwoju Przedsiębiorczości

Naczelnik
Paweł Tkaczyk

22 623 20 71

Wydział
Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie oraz Konsolidacji Producentów Rolnych

Naczelnik
Agnieszka Leszczyńska

22 623 14 82

Wydział
Finansów

Naczelnik
Iwona Rajska

22 623 12 05

Wydział
Procedur i Koordynacji Kontroli

Naczelnik
Renata Flis

22 623 26 73

Wydział
Rozwoju Terytorialnego

Naczelnik
Łukasz Tomczak

22 623 24 29

Wydział
Komunikacji i Koordynacji Współpracy Międzynarodowej

Naczelnik
Katarzyna Laskowska

22 623 13 66

Wydział
Monitoringu i Ewaluacji

Naczelnik
Grzegorz Wirtek

22 623 25 96

Wydział
Zadań Horyzontalnych Instytucji Zarządzającej

Naczelnik
Robert Szozda

22 623 12 14

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:10:56 Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2017 12:07:55 Statystyka strony: - odsłon