Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rynków Rolnych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Rynków Rolnych
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH realizuje zadania Ministra dotyczące regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, statystyki rolnej, rolniczej informacji rynkowej, restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego, jakości handlowej żywności, normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych, informacji i promocji dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych, a także nadzoru nad Agencją Rynku Rolnego oraz podległości Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie objęte zakresem działania innych departamentów.

Sekretariat: tel. 22 623 16 32; 22 623 18 45; fax: 22 623 23 00
e-mail: sekretariatrr@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Jerzy Dąbrowski

22 623 23 56

z-ca Dyrektora
ds. produktów roślinnych, produktów ogrodniczych oraz rozwoju spółdzielczości, grup i organizacji producentów

Marian Borek

22 623 22 80

z-ca Dyrektora
ds. produktów zwierzęcych, informacji rynkowej i statystyki rolnej, wyrobów alkoholowych

-----------

-----------

z-ca Dyrektora
ds. koordynacji promocji, wsparcia mechanizmów promocji, Programu Poznaj Dobrą Żywność

Elwira Zdrodowska

22 623 23 33

Struktura organizacyjna

Wydział 
Informacji Rynkowej i Statystyki Rolnej

Naczelnik
Hanna Kulik-Wojtyś

22 623 11 03

Wydział
Przetwórstwa, Jakości Żywności i Normalizacji

Naczelnik
Anna Patkowska

22 623 20 43

Wydział
Koordynacji Promocji

Naczelnik
Małgorzata Rosik

22 623 20 93

Wydział
Produktów Zwierzęcych

Naczelnik
Ewa Domańska

22 623 21 60

Wydział
Oznaczeń Geograficznych

Naczelnik
Magdalena Głodek

22 623 22 08

Wydział
Produktów Ogrodniczych

Naczelnik
Łukasz Kowalczyk

22 623 16 53

Wydział
Programu Poznaj Dobrą Żywność

Naczelnik
Emilia Pikulska

22 623 25 37

Wydział
Rozwoju Rynków Rolnych

Naczelnik
Joanna Trybus

22 623 20 61

Wydział
Produktów Roślinnych

Naczelnik
Katarzyna Średnicka

22 623 22 61

Wydział
Wsparcia Mechanizmów Promocji

Naczelnik
Agnieszka Czubak

22 623 17 16

Wydział
Wyrobów Alkoholowych

Naczelnik
Krzysztof Potocki

22 623 14 24

Wydział
Rozwoju Spółdzielczości, Grup i Organizacji Producentów

Naczelnik
Łukasz Goździk

22 623 13 44

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:18:48 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2017 09:01:18 Statystyka strony: - odsłon