Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY ROLNICZEJ realizuje zadania Ministra dotyczące zabezpieczenia społecznego rolników, aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oświaty rolniczej, ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, a także współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym.

Sekretariat: tel. 22 623 15 75, fax: 22 623 16 27
e-mail: sekretariat.sso@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Ewa Markowska-Bzducha

22 623 20 87

z-ca Dyrektora
ds. oświaty rolniczej

Robert Jakubik

22 623 15 91

z-ca Dyrektora
ds. społecznych

Joanna Gumula

22 623 26 27

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:20:45 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:47:18 Statystyka strony: - odsłon