Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Współpracy Międzynarodowej

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Współpracy Międzynarodowej
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ realizuje zadania Ministra dotyczące koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej, współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego ds. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Komitetem do Spraw Europejskich, w pracach organów UE, a także w ramach OECD, FAO i innych organizacji międzynarodowych, a także dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą.

Sekretariat: tel. 22 623 24 71, 22 623 18 40; fax: 22 623 17 80, 22 623 23 72
e-mail: sekretariat.wm@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Magdalena Józefecka

22 623 24 71

z-ca Dyrektora
ds. Unii Europejskiej

Robert Piłat

22 623 22 53

z-ca Dyrektora
ds. współpracy międzynarodowej

Tomasz Zmiejko

22 623 18 40

     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:12:24 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:48:24 Statystyka strony: - odsłon