Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Współpracy Międzynarodowej

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Współpracy Międzynarodowej
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ realizuje zadania Ministra dotyczące koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej, współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego ds. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Komitetem do Spraw Europejskich, w pracach organów UE, a także w ramach OECD, FAO i innych organizacji międzynarodowych, a także dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą.

Sekretariat: tel. 22 623 24 71, 22 623 18 40; fax: 22 623 17 80, 22 623 23 72
e-mail: sekretariat.wm@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Magdalena Józefecka

22 623 24 71

z-ca Dyrektora
ds. Unii Europejskiej

Robert Piłat

22 623 22 53

z-ca Dyrektora
ds. współpracy międzynarodowej

Tomasz Zmiejko

22 623 18 40

Struktura organizacyjna

Wydział
Współpracy Międzynarodowej

Naczelnik
Katarzyna Kowalska

22 623 14 69

Wydział
Organizacyjny

Naczelnik
Piotr Perzyna

22 623 25 17

Wydział
Współpracy z Organami Unii Europejskiej

Naczelnik
Maja Solska

22 623 17 46

Wydział
Współpracy z Krajami Unii Europejskiej

Naczelnik
Katarzyna Kubiak-Stefanowska

22 623 14 63

Wydział
Krajów WNP

Naczelnik
Agnieszka Wojciechowska 

22 623 26 71

Wydział
Horyzontalny

----------

----------

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:12:24 Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2017 12:11:53 Statystyka strony: - odsłon