Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH realizuje zadania Ministra w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, prowadzenia przygotowań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony RP, funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także zapewnia, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych. 

Sekretariat: tel. 22 623 18 46; fax: 22 623 20 25
e-mail: sekretariat.zon@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Mieczysław Mosakowski

22 623 22 71

z-ca Dyrektora

----------

----------

Struktura organizacyjna

Wydział
Centrum Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik
Jarosław Andrzejewski

22 623 14 61
fax:
22 623 20 26

Wydział
Ochrony Informacji Niejawnych
wraz z Kancelarią Tajną

z-ca Pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych
Piotr Wajs
Kierownik kancelarii tajnej
Anna Gładysz-Kwiatkowska

22 623 18 47
 
 
22 623 22 24

Wydział
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Naczelnik
Administrator bezpieczeństwa informacji
Wojciech Mażul

22 623 26 25

Zespół
Przygotowań Obronnych

Starszy Specjalista kierujący Zespołem
Dariusz Bochniak

22 623 21 18

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:22:29 Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2017 12:12:41 Statystyka strony: - odsłon