Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Adres: Elektroniczna Skrzynka Podawcza MRiRW (link otwiera nowe okno)

Uwaga - aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej MRiRW na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl): /5s4i53wlll/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:15 – 16:15), na następujących nośnikach danych:  

Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RW     

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa
pokój nr 45 (tel. 22 623-13-24)

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

       

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:01:02 Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2017 15:10:47 Statystyka strony: - odsłon