Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje Niejawne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje Niejawne
11 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
Za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych odpowiada Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, który podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych prowadzi „Wykaz osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto”.

       

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 14:29:00 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 14:29:00 Statystyka strony: - odsłon