Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
11 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 782) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych:

  1. Należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  2. Należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej.
  3. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana.
  4. Jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.
Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w centralnym repozytorium udostępniane są na wniosek.
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012, poz. 94).

      

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 14:27:00 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2015 15:01:39 Statystyka strony: - odsłon