Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozporządzenia i Zarządzenia

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenia i Zarządzenia
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

1. Zarządzenie MRiRW nr 57 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Zarządzenie MRiRW nr 6 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

3. Zarządzenie MRiRW nr 27 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie systemu stałych dyżurów

4. Zarządzenie MRiRW nr 17 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 pobierz plik (.pdf 261 KB)

5. Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 października 2008 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 pobierz plik (.pdf 68 KB)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 10.12.2009 08:15:36 Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2015 12:42:09 Statystyka strony: - odsłon