Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozstrzygnęła konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie oraz kryteriów oceny ofert Komisja konkursowa ustaliła, że oferta złożona przez „Smak i Tradycja S.C., Krzysztof Sutkowski, Karol Sutkowski”, Al. Wilanowska 368/5, 02-665 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie Konkursu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 04.01.2018 17:25:24 Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2018 15:41:57 Statystyka strony: - odsłon