Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

OGŁOSZENIA

04 stycznia 2018

Raport końcowy

Badanie ewaluacyjne pn. „Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020”.

29 grudnia 2017

Raport końcowy

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wskaźników rezultatu i oddziaływania Strategii komunikacji PROW 2014-2020”.

21 grudnia 2016

Raport

Innowacje społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich w wybranych krajach europejskich

28 stycznia 2016

EKSPERTYZA

Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych

28 stycznia 2016

EKSPERTYZY

Uzasadnienie funkcjonowania odrębnych systemów emerytalnych dla rolników w Polsce i innych krajach UE

28 stycznia 2016

EKSPERTYZA

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie zwierząt futerkowych, jeleniowatych, strusi, utrzymywanych w warunkach fermowych, dla potrzeb realizacji priorytetów programu PROW 2014-2020

16 lutego 2015

EKSPERTYZA

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej

22 grudnia 2014

EKSPERTYZY

dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

11 grudnia 2014

EKSPERTYZA

Praca sezonowa w rolnictwie, w tym ogrodnictwie i sadownictwie oraz zatrudnianie pracowników przy pracach sezonowych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców