Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ekspertyzy dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

EKSPERTYZY
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Ekspertyza pt. „Potencjalne uszkodzenia opryskiwaczy ręcznych i plecakowych oraz ich wpływ na ekspozycję operatora opryskiwacza”

Ekspertyza pt. „Modelowanie in silico narażenia i ocena ryzyka dla operatorów stosujących ręczne opryskiwacze z uwzględnieniem ich stanu technicznego”

Ekspertyza pt. „Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na statkach powietrznych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli”

Ekspertyza pt. „Metody kontroli sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”

Ekspertyza pt. „Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na pojazdach szynowych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli”

Ekspertyza pt. „Zasady wykonywania zabiegów ochrony roślin, z uwzględnieniem zastosowania różnych rozwiązań zapobiegających znoszeniu cieczy roboczej”

Ekspertyza pt. „Zasady postępowania podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin, w celu uniknięcia powstania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska”

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.12.2014 13:54:03 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 10:44:41 Statystyka strony: - odsłon