Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedsiębiorczość na wsi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorczość na wsi
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje

Ekspertyza w zakresie trudno dostępnych bądź nieoferowanych na rynku, a poszukiwanych usług (doradczych, szkoleniowych, finansowych i innych) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszarów wiejskich, mających na celu podnoszenie ich konkurencyjności, rentowności i potencjału oraz wiedzy i kompetencji przedsiębiorców

Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju – publikacja pokonferencyjna

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 28.01.2016 15:09:03 Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2016 15:09:03 Statystyka strony: - odsłon