Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Raport końcowy

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Raport końcowy
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wskaźników rezultatu i oddziaływania Strategii komunikacji PROW 2014-2020”.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.12.2017 12:25:01 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 12:25:01 Statystyka strony: - odsłon