Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Raport końcowy

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Raport końcowy
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Badanie ewaluacyjne pn. „Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020”.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 04.01.2018 13:02:08 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:02:58 Statystyka strony: - odsłon