Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA - 054P/00001/1/18

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA - 054P/00001/1/18
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

P E T Y C J A - 054P/00001/1/18

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 20.02.2018 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………

3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Departament Rynków Rolnych

5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
20.05.2018 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z 8.05.2018 r., znak RR.pz.071.8.2018, Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na petycję w sprawie sytuacji w rolnictwie.

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 10.05.2018 12:37:25 Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2018 12:37:25 Statystyka strony: - odsłon