Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA - 054P/00002/1/16

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA - 054P/00002/1/16
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

P E T Y C J A - 054P/00002/1/16

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 15.03.2016 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
Daniel Alain Korona
Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” w Warszawie

3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Departament Rynków Rolnych

5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
15.06.2016 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z 14.06.2016 r., Ministerstwo udzieliło odpowiedzi w zakresie likwidacji spółek zajmujących się obrotem i przechowalnictwem zbóż tj. ELEWARR sp. Z o.o. oraz Zamojskich Zakładów Zbożowych sp. z o.o

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Michał Maciejski E-mail: michal.maciejski@minrol.gov.pl Data utworzenia: 19.05.2016 11:06:58 Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2016 14:11:26 Statystyka strony: - odsłon