Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA - 054P/00002/1/17

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA - 054P/00002/1/17
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

P E T Y C J A - 054P/00002/1/17

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 10.07.2017 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA

Robert Gibała Przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR
Piotr Zwonik Przewodniczący MOZ ZZPSP
Joanna Janczycka Przewodnicząca ZZP ARiMR
Maciej Drabio Przewodniczący ZZPAR „Agrosłużba”
Dominik Szajbler Przewodniczący NSZZ Pracowników ARiMR w woj. łódzkim
Adam Dębski Przewodniczący ZZPAiIR
Anna Maciuszek Przewodnicząca ZZPD OR ARiMR
Karol Korneluk Przewodniczący ZZPBP ARiMR
Krzysztof Niewiński Przewodniczący Bielski ZZ ARiMR
Aneta Kurc Przewodnicząca ZZIT ARiMR
Maciej Głaz Przewodniczący KZZZPAiOR
Jacek Murawski Przewodniczący ZZP ARiMR „Agrobranża”

3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Departament Finansów

5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
10.10.2017 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z 10.10.2017 r., znak: F.we.057.1.2017, Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na petycję w sprawie zwiększenia funduszu wynagrodzeń w budżecie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu umożliwienia podniesienia płac pracownikom ARiMR.

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.07.2017 14:53:50 Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017 12:49:11 Statystyka strony: - odsłon