Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA - 054P/00003/1/16

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA - 054P/00003/1/16
/ autor: Michał Maciejski / - odsłon

P E T Y C J A - 054P/00003/1/16

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 6.04.2016 r.
2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
31.05.2016 r.
6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..……….....……………...
………………...………………………………………………………..…….....……………...
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………...
………...………………………………………………………………………………………...
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z 18.05.2016 r. Ministerstwo udzieliło wyjaśnień w zakresie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Michał Maciejski E-mail: michal.maciejski@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.05.2016 13:41:14 Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2016 09:15:28 Statystyka strony: - odsłon