Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA - 054P/00004/1/16

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA - 054P/00004/1/16
/ autor: Michał Maciejski / - odsłon

PETYCJA - 054P/00004/1/16

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 31.03.2016 r.
2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
30.06.2016 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..……….....……………...
………………...………………………………………………………..…….....……………...
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………...
………...………………………………………………………………………………………...
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z 9.06.2016 r., Ministerstwo udzieliło odpowiedzi w zakresie powołania Rady do Spraw Ochrony Zwierząt przy Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Michał Maciejski E-mail: michal.maciejski@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.05.2016 15:53:42 Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2016 09:15:08 Statystyka strony: - odsłon