Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA – 054P/00004/1/17

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA – 054P/00004/1/17
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

P E T Y C J A -  054P/00004/1/17

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 06.12.2017 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
Roman Jacek Arseniuk

3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
06.03.2018 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z 26.02.2018 r., znak: SSO.ppr.053.3.2018, Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na petycję w sprawie jednoznacznego ustawowego uregulowania statusu rolnika jako konsumenta.

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.01.2018 13:22:30 Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018 12:09:16 Statystyka strony: - odsłon