Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA - 054P/00006/1/16

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA - 054P/00006/1/16
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

P E T Y C J A - 054P/00006/1/16

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 5.08.2016 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………

3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
5.11.2016 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z 31.08.2016 r. Ministerstwo udzieliło odpowiedzi w zakresie możliwości finansowego zaangażowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w podjętą inicjatywę.

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.09.2016 12:25:02 Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2016 13:40:58 Statystyka strony: - odsłon