Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PETYCJA - 054P/00008/1/18

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA - 054P/00008/1/18
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

P E T Y C J A - 054P/00008/1/18

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI 8.05.2018 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
Roman Jacek Arseniuk

3. SKAN PETYCJI

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA petycję rozpatruje Biuro Kontroli

5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
8.08.2018 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………
7. WEZWANIE MINISTERSTWA DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA MINISTERSTWA)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.05.2018 14:42:54 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 14:42:54 Statystyka strony: - odsłon