Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizuje cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004 - 2006. Plan obejmuje działania zaliczane do tzw. II filar Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, a także z budżetu krajowego. Opracowany w MRiRW dokument Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 został zatwierdzony 6 września 2004 r. przez Komisje Europejską.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznacza dwa cele strategiczne:
1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;
2. Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej.

W ramach celu pierwszego będą realizowane następujące działania:

  • Renty strukturalne;
  • Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
  • Zalesienie gruntów rolnych;
  • Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Cel drugi będzie realizowany przez następujące działania:

  • Wspieranie gospodarstw niskotowarowych;
  • Grupy producentów rolnych;
  • Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
  • Pomoc techniczna.

Całkowita kwota pomocy przewidziana w Planie wynosi 3592,4 mln EUR. Należy zaznaczyć ze część środków finansowych Planu przeznaczono na uzupełnienie płatności bezpośrednich (705,3 mln EUR) oraz na sfinansowanie niektórych działań Programu SAPARD (140,0 mln EUR).

Więcej informacji na temat PROW

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 13:46:33 Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014 12:16:13 Statystyka strony: - odsłon