Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydatki Budżetowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wydatki Budżetowe

OGŁOSZENIA

29 października 2014

Wydatki Budżetowe w Części 35–Rynki Rolne

Wykonanie planu wydatków budżetowych w części 35-Rynki rolne w poszczególnych działach w 2002 roku w porównaniu do planu po zmianach przedstawia poniższa tabela:

29 października 2014

Wydatki Budżetowe w Części 33–Rozwój Wsi

Wykonanie planu wydatków budżetowych w części 33 „Rozwój Wsi” w poszczególnych działach w 2002 roku w porównaniu do planu po zmianach przedstawia poniższa tabela:

29 października 2014

Wydatki Budżetowe w Części 32–Rolnictwo

W stosunku do planu po zmianach na 2002r. wykonanie wydatków łącznie z wydatkami, które nie wygasły w roku budżetowym 2002, wynosi 97,56%, tj. o 2,44% poniżej planu, natomiast bez uwzględnienia wydatków, które nie wygasły w roku budżetowym 2002 wynosi 90,46%, tj. o 9,54% poniżej planu.