Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
29 października 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwaWzory wniosków o wypłatę dotacji *
 1. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
  (.pdf 136 Kb)
 2. Stawki dotacji na dofinansowanie zadań hodowli zwierząt.
  (.pdf 102 Kb)
 3. Stawki dotacji za zajęcie miejsca w próbach użytkowości koni 4-6 letnich rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni.
  (.pdf 49 Kb)
 4. Stawki dotacji za zajęcie miejsca przez konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej na Krajowym Pokazie Hodowlanym - Championacie Polski afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego.
  (.pdf 88 Kb)
 5. Stawki dotacji do zwierząt gospodarskich, ryb i materiału biologicznego w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych oraz drobiu w stadach zarodowych i stadach stanowiących rezerwę materiału hodowlanego.
  (.pdf 98 Kb)
 6. Maksymalna liczba zwierząt gospodarskich, ryb i materiału biologicznego w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych oraz drobiu w stadach zarodowych i stadach stanowiących rezerwę materiału hodowlanego.
  (.pdf 108 Kb)
 7. Stawki dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej - 1.
  (.pdf 93 Kb)
 8. Stawki dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej - 2
  (.pdf 85 Kb)
 9. Stawki dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz realizacji programów oceny i selekcji rozpłodników.
  (.pdf 107 Kb)
 10. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).
  (.pdf 113 Kb)
 11. Stawki dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony roślin.
  (.pdf 94 Kb)
 12. Stawki dotacji na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych.
  (.pdf 69 Kb)
 13. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego.
  (.pdf 86 Kb)
 14. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu.
  (.pdf 97 Kb)
 15. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów produkcji nawozów wapniowych sprzedawanych producentom rolnym.
  (.pdf 75 Kb)
 1. Wzór nr 1 - Rozliczenie dotacji.
  (.pdf 73 Kb)
 2. Wzór nr 2 - Wniosek o wypłatę dotacji.
  (.pdf 106 Kb)
 3. Wzór nr 3 - Zestawienie wniosków hodowców o udzielenie dotacji zaakceptowanych przez Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.
  (.pdf 77 Kb)
 4. Wzór nr 4 - Wniosek o wypłatę dotacji za urodzonego w kraju:
  1) ogiera kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów, wpisanego do księgi głównej,
  2)ogiera, który ukończył studniowy trening z wynikiem minimum 80 punktów indeksowych i został wpisany do ksiegi głównej.
  (.pdf 116 Kb)
 5. Wzór nr 5 - Wniosek o wypłatę dotacji za owce/kozy.
  (.pdf 107 Kb)
 6. Wzór nr 6 - Zbiorcze zestawienie wniosków o wypłatę dotacji za ocenę wartości użytkowej owiec i kóz oraz nadzór zootechniczny prowadzony w stadach owiec.
  (.pdf 101 Kb)
 7. Wzór nr 7 - Zbiorcze zestawienie wniosków hodowców owiec i kóz o udzielenie dotacji.
  (.pdf 80 Kb)
 8. Wzór nr 8 - Wniosek o wypłatę dotacji za ogiera w stadzie utrzymującym co najmniej 50 ogierów, użytkowanego do rozrodu i wpisanego do księgi głównej.
  (.pdf 113 Kb)
 9. Wzór nr 9 - Wniosek o wypłatę dotacji za konia hodowli krajowej, który uzyskał wyniki w próbach użytkowości koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej lub championatach koni rasy czystej krwi arabskiej.
  (.pdf 121 Kb)
 10. Wzór nr 10 - Wniosek o wypłatę dotacji z utrzymanie populacji koni objętych ochroną zasobów genetycznych.
  (.pdf 103 Kb)
 11. Wzór nr 11 - Wniosek o wypłatę dotacji za buhaja rasy mięsnej ocenionego na podstawie użytkowości potomstwa w zakresie cech tucznych i rzeźnych.
  (.pdf 101 Kb)
 12. Wzór nr 12 - Wniosek o wypłatę dotacji za buhaja rasy mlecznej lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej ocenionego na podstawie użytkowości potomstwa w zakresie cech mlecznych i cech typu i budowy.
  (.pdf 103 Kb)
 13. Wzór nr 13 - Wniosek o wypłatę dotacji za buhaja rasy mlecznej lub mięsnej wytestowanego w danym roku kalendarzowym.
  (.pdf 119 Kb)
 14. Wzór nr 14 - Wniosek o wypłatę dotacji za buhaja rasy polskiej czerwonej wykorzystywanego w realizacji krajowego programu hodowlanego.
  (.pdf 99 Kb)
 15. Wzór nr 15 - Wniosek o wypłatę dotacji za utrzymanie knura wpisanego do ksiąg, pochodzącego po rodzicach wpisanych do ksiąg lub linii 990.
  (.pdf 118 Kb)
 16. Wzór nr 16 - wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.
  (.pdf 142 Kb)
 17. Wzór nr 17 - Wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony roslin.
  (.pdf 109 Kb)
 18. Wzór nr 18 - Wniosek o udzielenie dotacji na obniżenie ceny badań opryskiwaczy.
  (.pdf 117 Kb)
 19. Wzór nr 19 - Zbiorcze zestawienie wniosków o wypłatę dotacji na obniżenie ceny badania opryskiwaczy.
  (.pdf 132 Kb)* - wzory stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655)

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.10.2014 11:27:33 Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014 11:27:33 Statystyka strony: - odsłon